Jak wybrać mądrze panel słoneczny?

Fotowoltaika cieszy się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem, a jej popularność nie budzi zaskoczenia. Dzięki przekształceniu energii słonecznej w elektryczną możemy ograniczać zużycie tradycyjnych surowców energetycznych takich, jak choćby węgiel. Cieszyć może również to, że przyczynia się ona do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów, co jest poważnym problemem współczesnego świata.

Oczywiście, nie wszystkie rozwiązania dostępne na polskim rynku są jednakowo wartościowe, warto więc koncentrować się na tych panelach fotowoltaicznych, dla których charakterystyczna jest największa wydajność. Nie musimy być przy tym ekspertami, aby zweryfikować przynajmniej kilka parametrów. Ich znajomość może okazać się cennym wsparciem podczas zakupu.

Problem utraty mocy

Trudno liczyć na to, że panele fotowoltaiczne będą działały w nieskończoność. Ich ogniwa ulegają stopniowej degeneracji, a proces ten jest zauważalny w każdym roku ich funkcjonowania. Spadek mocy nie zawsze jest taki sam, może więc wahać się na poziomie od 0,6 do nawet 1,1 procent w skali roku. Jeśli zatem myślimy o inwestycji w pozyskiwanie energii słonecznej, powinniśmy dokładać starań, aby utrata mocy była możliwe jak najniższa.

Czym jest temperaturowy współczynnik mocy?

Gdy decydujemy się na skorzystanie z paneli fotowoltaicznych powinniśmy mieć świadomość tego, że ich moc zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wiedza ta okazuje się szczególnie przydatna podczas analizowania mocy nominalnej paneli, ta bowiem jest osiągana jedynie w przypadku, w którym temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza, a samo promieniowanie słoneczne ma natężenie wynoszące około 1000 W/m2. Gdy jednak dzień jest słoneczny, temperatura znacznie przekracza podaną wartość.

Podczas wyboru paneli należy więc zwrócić uwagę na temperaturowy wskaźnik mocy. Im jest on niższy, tym lepiej, wskazuje bowiem na większą wydajność urządzenia.

Problem wydajności w pochmurne dni

Gdy decydujemy się na zastosowanie paneli słonecznych musimy mieć na uwadze i to, że będziemy z nich korzystać nie tylko w czasie dni słonecznych. Na ich wsparcie należy liczyć również wówczas, gdy wielość chmur sprawia, że natężenie promieni słonecznych jest wyjątkowo niskie. Spektrum promieniowania słonecznego ma wyjątkowo duży wpływ na konwersję energii słonecznej na elektryczną. Przyglądając się parametrom nominalnym warto więc pamiętać o specyfice polskich warunków klimatycznych, a więc o tym, że w naszym kraju latem natężenie promieni słonecznej waha się w granicach od 500 do 800 W/m2, a zimą – od 200 do 500 W/m2.